آب و آبمعدنی (2)

شربت و آبمیوه (105)

عرقیات و گلاب (12)

قهوه، چای ، دمنوش (54)

ماءالشعیر (39)

نوشابه و نوشیدنی های انرژی زا (117)